shop brs-oa.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

Left direction
Right direction
You are here: Home สินค้าและบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IMAGE RUNNER 8500
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
Cannon IR4570CANON IR 3570/4570

CANON  IMAGE RUNNER 8500
ดูภาพขยาย


CANON IMAGE RUNNER 8500

ราคา: สอบถามราคา

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สนใจสอบถามราคาโทร 081-9773554

CANON IR 8500

คุณสมบัติทัวไป

 

1.

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลทำภาพด้วยเลเซอร์

2.

ความละเอียดในการถ่ายสำเนา 1200x600 จุดต่อนิ้ว

3.

สามารถระดับความแตกต่างของสีได้ 256 ระดับ

4.

ระบบถ่ายเอกสารเป็นแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น

5.

มีหน่วยความจำ (RAM) จำนวน 196 เมกกะไบต์ (MB) และหน่วยเก็บข้อมูล (Harddisk) IDE 10 กิกะไบต์ (GB)

6.

ระยะเวลาที่ใช้อุ่นเครื่อง 6 นาทีหรือน้อยกว่า

7.

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 85 แผ่นต่อนาที (A4)

8.

ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล (Harddisk) เพื่อเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร และใช้ระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสาร

9.

ระบบ 5 Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับงานต่อเนื่อง

10.

มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้สูงสุด 999 ชุด

11.

ย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400%

12.

ระบบเลือกเปอร์เซนต์ ย่อ-ขยายเอกสารโดยอัตโนมัติ (Auto Magnification Select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ-ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 122% 141% 200% และ 400%

13.

ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดบน บรรจุถาดได้ถาดละ 1,500 แผ่น ถาดกระดาษอีก 2 ถาดล่าง บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น สามารถบรรจุกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A5 จนถึง A3

14.

สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ตู้บรรจุกระดาษ (Side Paper Deck-M1) บรรจุได้สูงสุด 3,500 แผ่น

15.

มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ

16.

สามารถรองรับความหนาของกระดาษได้ตั้งแต่ 64 จนถึง 200 แกรม

17.

ปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มสำหรับเลือกถ่ายเอกสารต้นฉบับที่เป็นตัวหนังสือ รูปภาพ งานพิมพ์ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้คุณภาพของสำเนาออกมาคมชัดที่สุด

18.

ตั้งจำนวนถ่ายเอกสารได้ 1 ถึง 999 ชุดต่อเนื่อง และมีปุ่มแทรกงานถ่าย

19.

สามารถถ่ายต้นฉบับใหญ่สุดได้ถึง A3 และสำเนาได้ตั้งแต่ A6 ถึง A3

20.

สามารถถ่ายเอกสารด้วย กระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษ Label กระดาษรีไซเคิล กระดาษสี แผ่นใส และซองจดหมาย (อุปกรณ์เสริม Envelope Feeder Attachment-B1

21.

ระบบหน้าปัดควบคุม (Touching Screen) ซึ่งมีข้อความและรูปภาพแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธี แก้ไขเพื่อสะดวกในการใช้งาน

22.

ระบบป้อน และกลับหน้าต้นฉบับอัตโนมัติ (DADF) ได้ครั้งละ 100 แผ่น ความหนาตั้งแต่ 50 ถึง 200 แกรม

23.

ระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้ 999 ชุด และอุปกรณ์เสริมในการจัดชุด เข้าเล่ม สามารถเย็บลวดเดี่ยว (Corner Staple) เย็บลวดคู่ (Double Staple) เย็บสันกลาง (Saddle Staple) และเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้ม (Hole Puncher) ได้

24.

ล็อกการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID กับ Password ได้ 300 รหัสและสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้

 

 

 คุณสมบัติถ่ายเอกสาร iR 8500

 

1.

ระบบหน้าปัดควบคุมสี (Touching Screen) ซึ่งมีข้อความ และรูปภาพแสดงรายละเอียด และแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธีแก้ไขเพื่อสะดวกในการใช้งาน

2.

โปรแกรมการถ่ายสำเนาหนังสือ (Two-Page Separation) เพื่อถ่ายเอกสารต้นฉบับที่เป็นหนังสือ เพื่อแยกสำเนาตามหน้า ซ้าย - ขวา

3.

โปรแกรมถ่ายสำเนาเรียงลำดับรูปเล่ม (Booklet) ถ่ายเอกสารและจัดเรียงลำดับหน้าอัตโนมัติ ให้เป็นเอกสารรูปเล่มหนังสือ และสามารถเย็บสันกลาง (Saddle Staple) อัตโนมัติได้ (Option)

4.

อุปกรณ์เสริม โปรแกรมถ่ายเอกสารแทรกปก และแทรกบท (Cover/Sheet Insertion) เพื่อใส่ปกเอกสาร ปกหน้า ปกหลัง หรือแทรกหน้าอัตโนมัติ โดยสามารถแทรกได้ 100 ใบสำหรับ A4 และ 50 ใบสำหรับ A3

5.

โปรแกรมถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส (Transparency Interleaving) พร้อมใบกระดาษรองเปล่า หรือพร้อมพิมพ์สำเนาลงบนกระดาษรองได้ รวมถึงการถ่ายเอกสารแทรกกระดาษแท็บสารบัญ พร้อมพิมพ์ข้อความลงกระดาษแท็บได้ทันที

6.

โปรแกรมเลื่อนตำแหน่งภาพ หรือข้อความ (Margin Shift) ได้ทั้งบน ล่าง ซ้าย ขวา เพื่อสะดวกในการเจาะแฟ้ม หรือเย็บเข้าเล่ม

7.

โปรแกรมเลื่อนตำแหน่งภาพ (Shift) เพื่อเลื่อนตำแหน่งในการทำสำเนาได้ 9 ตำแหน่ง

8.

โปรแกรมลบขอบเอกสาร (Frame Erase) 3 แบบ : ลบขอบเส้นทั้ง 4 ด้าน (Sheet Frame Erase) ลบขอบกรณีต้นฉบับเล็กกว่ากระดาษสำเนา (Original Frame Erase), ลบสันกลางหนังสือ (Book Frame Erase), ลบรอยเจาะรู (Binding Erase)

9.

โปรแกรมถ่ายเอกสารต้นฉบับต่างขนาดกัน (Different Size Original) เพื่อถ่ายเอกสารต้นฉบับที่มีขนาดแตกต่างกันพร้อมกันได้

10.

โปรแกรมรวมภาพ (Image Combination) ต้นฉบับจาก 2 แผ่นขึ้นไปจนถึง 16 แผ่น ให้มารวมอยู่ในแผ่นเดียวกันได้ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ และสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร

11.

โปรแกรมแยกภาพ (Image Separation) ต้นฉบับที่มีตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป ให้ออกมาแผ่นละ 1 ส่วนได้

12.

โปรแกรมถ่ายเอกสารรวมชุดต้นฉบับ (Job Build)

13.

โปรแกรมถ่ายเอกสารความยาวต่อเนื่อง (Long Strip)

14.

โปรแกรมถ่ายเอกสารกลับเป็นสีตรงข้าม (Negative/Positive)

15.

โปรแกรมกลับภาพเงากระจก (Mirror Image)

16.

โปรแกรมปรับความคมชัด (Sharpness)

17.

สามารถบันทึกโปรแกรมถ่ายเอกสารไว้ล่วงหน้าได้ 9 โปรแกรม

18.

สามารถเรียกโปรแกรมการถ่ายเอกสารที่ใช้งานไปแล้ว (Recall) ได้ 3 ครั้งล่าสุด

 

 

 คุณสมบัติเน็ตเวิร์คพรินเตอร์ iR 8500

 

1.

ระบบเน็ตเวิร์คพรินเตอร์ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์ 2400x600 จุดต่อนิ้ว และแยกระดับความแตกต่างของสีเทาได้ 256 ระดับ

2.

หน่วยประมวลผล โปรเซสเซอร์ 64 bit RISC Chip ที่ความเร็ว 250 เมกะเฮิร์ต (MHz)

3.

หน่วยความจำ (RAM) จำนวน 192 เมกกะไบต์ (MB) และมีหน่วยเก็บข้อมูล(Hard Disk) IDE 10 กิกะไบต์ (GB)

4.

ไดร์ฟเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่
   - Microsoft Windows 95/98/ME
   - Microsoft Windows NT/2000/XP
   - Macintosh OS 7.5 ขึ้นไป
   - Novell Netware 3.2 ขึ้นไป
   - SUN Solaris 1.x, 2.5 ขึ้นไป

5.

Ports สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Bi-Directional Parallel และมี Port แบบ RJ-45 เพื่อสนับสนุนในการต่อเชื่อมเน็ตเวิร์คได้แก่ 10 Base-T, 100 Base-T และอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Token Ring

6.

สนับสนุนโปรโตคอล (Protocols) ได้แก่ IPX/SPX, Ethernet II, SNAP, TCP/IP, Apple Talk, และ SMB (Service Message Block) และมีระบบ Automatic Network Protocol Switching

7.

สนับสนุนภาษาการพิมพ์ PCL5e, PCL6 และ PostScript 3 Emulation

8.

บรรจุรูปแบบตัวอักษรไว้ในหน่วยความจำ เพื่อให้การประมวลผลงานพิมพ์ได้เร็วขึ้นได้แก่
   - ตัวอักษร PostScript 136 แบบ
   - ตัวอักษร Adobe Type 117 แบบ
   - ตัวอักษร True Type 19 แบบ
   - ตัวอักษร PCL Roman 80 แบบ
   - ตัวอักษร PCL Bar-Code 32 แบบ

9.

ใช้เทคโนโลยี Transmit Once ที่สามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว แต่พิมพ์งานเอกสารได้หลายชุด

10.

ระบบ Mailbox (Image Server) เก็บงานพิมพ์ไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่พิมพ์ และใช้ระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์งานเอกสาร

11.

ระบบ ตั้งรหัส ผู้ใช้เครื่อง และผู้ควบคุมได้

12.

ระบบ Proof Print

13.

มีระบบ WebTools เพื่อการตรวจเช็คสถานะของงานพิมพ์ ลำดับคิว และสถานะของเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้

14.

มีซอฟต์แวร์ (Software) Canon NetSpotTM เพื่อการจัดการเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย และตรวจเช็คสถานะเครื่องระยะไกลได้ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น